BÓKHALD & RÁÐGJÖF

Sendu inn fyrirspurn

eða bókaðu fund!

 
 
 

Meðal þess sem telst til almennrar bókhaldsþjónustu er bókun reikninga, launavinnsla, reikningagerð, bankafærslur, afstemmingar og uppgjör, útgáfa greiðslusleðla rekstrarskýrslu- og ársreikningagerð.

 

Einnig skil á virðisaukaskatti, staðgreiðslu og öðrum launatengdum gjöldum.

Við sjáum um skattframtöl fyrir einstaklinga og lögaðila, ásamt skil á fylgigögnum vegna þeirra, s.s. launamiðum, verktakamiðum, hlutafjármiðum og greiðslumiðum. Við sjáum líka um kærur vegna álagninga.

Við veitum ráðgjöf við flest sem snýr að rekstri og stjórn fyrirtækja. Lögfræðiráðgjöf býðst m.a. á sviði skatta- og félagaréttar, í mannauðsmálum og við samningagerð.

Við sjáum líka um stofnsamninga og skjalagerð þegar kemur að stofnun fyrirtækja og annarra félaga.

Við störfum einnig sem skoðunarmenn og tökum að okkur skyldur endurskoðenda fyrir félög. Eftir þörfum erum við í samstarfi við löggildan endurskoðanda.

Önnur sérverkefni bókhalds eru t.d. árshlutauppgjör og umsjón erinda hjá skattstjóra.

 ​

ÞVÍ FYRR - ÞVÍ BETRA

 

EIGNASKIPTAYFIRLÝSINGAR 
& SKRÁNINGATÖFLUR

Sendu inn fyrirspurn

eða bókaðu fund!

 
 

Skráningartafla innheldur upplýsingar um stærðir allra rýma byggingar, eigna­tengingar og aðrar grundvallarupplýsingar.

 

Skráningatöflu þarf að gera fyrir nýbyggingar, endurbyggingar og breytingar á byggingum.

Í eignaskiptayfirlýsingu kemur fram hvernig eign, mannvirki eða lóð, er skipt á milli eigenda ásamt því hvort um sé að ræða séreign, sameign sumra eða sameign allra.

 

Eignaskiptayfirlýsing á að vera til fyrir öll fjöleignarhús og tilheyrandi lóðir. 

  • 3 skref @ instagram
  • 3 skref @ facebook

3 Skref ehf.

Kt. 570501 3050

Þarabakki 3, 2. hæð 109 Reykjavík 
3skref@3skref.is  |   Sími 578 6800

© 2016  3 SKREF BÓKHALDSÞJONUSTA 

  • 3 skref @ instagram
  • 3 skref @ facebook